കീം 2020 പരീക്ഷയുടെ സ്കോര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കീം (Kerala Engineering Agricultural Medical) 2020 പരീക്ഷയുടെ സ്കോര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ഫലം ലഭ്യമാണ്. എന്‍ജിനിയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ രണ്ടു പേപ്പറുകളും എഴുതിയ 71742 വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ 56,599 പേരും ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയ 52,145 ല്‍ 44,390 പേരും യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

എന്‍ജിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പര്‍ എഴുതാത്തവരും, ഓരോ പേപ്പറിനും കുറഞ്ഞത് 10 മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാത്തവരും (എസ്‌സി/എസ്ടി ഒഴികെ) എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തില്‍ അയോഗ്യരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേപ്പര്‍ ഒന്നില്‍ കുറഞ്ഞത് 10 ഇന്‍ഡക്‌സ് മാര്‍ക്ക് നേടാത്തവരെ (എസ്‌സി/എസ്ടി ഒഴികെ) ഫാര്‍മസി വിഭാഗത്തില്‍ അയോഗ്യരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ 2094 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എന്‍ജിനിയറിംഗ്, ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞു. കാരണങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവരുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഉത്തര സൂചിക സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച്‌ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികള്‍ വരുത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് .

എന്‍ജിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച വരെ അവസരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. www.cee.kerala.gov.inല്‍ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് മാര്‍ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.

കേരള സര്‍വ്വകലാശാല, മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വ്വകലാശാല, കണ്ണൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാല, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല എന്നിവയാണ്‌ കീം ഉപയോഗിച്ച്‌ അവരുടെ പ്രൊഫഷനല്‍ കോഴ്‍സുകളിലേക്ക്‌ പ്രവേശനം നല്‍കുന്നത്‌. ഈ വര്‍ഷത്തെ (2016) കീം ജനുവരി 03 മുതല്‍ 29 വരെയാണ്‌. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെയാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്‌.