9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്‌ളാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളിൽ പോകാമോ ?

തിരുവനന്തപുരം : 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്‌ളാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളിൽ പോകാമോ ?,അവലോകനം അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും.

കൊറോണ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്ന കാര്യം അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അടുത്തയാഴ്ച സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കും.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവുകളുടെ നാലാംഘട്ടത്തില്‍ ഒമ്പതുമുതല്‍ പന്ത്രണ്ടു വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്ന് സംശയ ദൂരികരണത്തിനായി സ്വമേധയ സ്‌കൂളിലെത്താനാണ് കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കിയത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 21 മുതല്‍ ഈ ഇളവുകള്‍ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു നല്‍കുന്നത്.